Pogoji poslovanja družbe 123 avtodeli d.o.o.

 

Predmet pogojev

Ti Prodajni pogoji veljajo brez izjem za vse prodaje, ki jih izvede družba 123 avtodeli d.o.o. (v nadaljnjem besedilu: družba 123 avtodeli ali prodajalec) in urejajo obligacijske odnose med prodajalcem in kupci blaga iz prodajalčevega prodajnega programa (v nadaljnjem besedilu: blago).

Ti prodajni pogoji so sestavni del pogodbe med prodajalcem in kupcem ter prodajalca in kupca pravno zavezujejo enako kot pogodba.

Ti Prodajni pogoji se nanašajo na vsa razmerja med prodajalcem in kupci, razen če se prodajalec in kupec za posamezen primer nista dogovorila drugače. Za drugačen dogovor se štejejo samo dogovori v pisni obliki.

Ti prodajni pogoji prevladajo nad nakupnimi pogoji kupca, razen če se kupec in prodajalec pisno ne dogovorita drugače.

Ti Prodajni pogoji so javno objavljeni na spletni strani prodajalca in šteje se, da je ob naročilu blaga kupec z njimi že seznanjen ter da jih sprejema in se z njimi strinja.

Jamčenje za napake

Za primer, če kupec plačila kupnine ne izvede v celoti, pravilno in pravočasno, je prodajalčeva odgovornost za stvarne napake v celoti izključena.

Prodajalec ne jamči za lastnosti blaga, ki so navedene v katalogih, brošurah ali promocijski literaturi, kot tudi ne za prodajalčeve pisne ali ustne izjave o lastnostih blaga. Prodajalec jamči za lastnosti blaga, ki so potrebne za običajno rabo blaga in za tiste lastnosti blaga, ki so izrecno navedene v potrditvi naročila.

Prodajalec ne odgovarja za poškodbe ali napake blaga, do katerih je prišlo:

ü  med transportom blaga v namembni kraj, pri čemer to določilo vključuje tudi primere, kadar prevoz blaga naroči, izvede, organizira ali nadzoruje prodajalec;

ü  zaradi nestrokovne montaže, ali zaradi montaže, ki je izvedena v nasprotju s prodajalčevimi navodili;

ü  zaradi neustrezne uporabe blaga oziroma zaradi uporabe blaga, ki je v nasprotju z namenom blaga, ali zaradi obremenitve blaga preko meje, ki jo je določil prodajalec;

ü  zaradi lastnosti osnovnih materialov, ki jih je priskrbel sam kupec;

ü  zaradi neupoštevanja prodajalčevih navodil;

ü  zaradi neustreznega vzdrževanja blaga;

ü  zaradi neustreznega okolja oziroma neustreznih delovnih pogojev;

ü  zaradi modifikacije blaga;

ü  zaradi kakršnega malomarnega ali neustreznega ravnanja z blagom na strani kupca ali tretjih nepooblaščenih oseb;

ü  zaradi kakršnih okoliščin ali vplivov, ki so zunaj prodajalčeve sfere.

Prodajalčeva odgovornost iz naslova napak blaga je v celoti izključena v primeru, če kupec ali kdorkoli tretji kakorkoli poseže v blago, modificira blago, popravi oziroma poskusi popraviti blago.

Prodajalec ne odgovarja za napake, ki se pokažejo potem, ko mine šest mesecev, odkar je bilo blago izročeno kupcu.

V primeru kupčeve zamude začne jamčevalni rok teči z dnem, ko pride kupec v zamudo.

Kupec mora o napaki blaga prodajalca obvestiti nemudoma, ko napako opazi, sicer izgubi pravice, ki bi mu šle iz tega naslova.

V obvestilu o napaki blaga mora kupec napako natančneje opisati in povabiti prodajalca, da blago pregleda, sicer kupec izgubi pravice, ki bi mu šle iz tega naslova.

Odstop od pogodbe

Kupec lahko odstopi od pogodbe samo v primeru prodajalčeve zamude, do katere pride zaradi velike malomarnosti prodajalca.

Če hoče kupec odstopiti od pogodbe, mora pustiti dolžniku primeren dodatni rok za izpolnitev.

Prodajalec lahko delno ali v celoti odstopi od pogodbe:

ü  če je zaradi višje sile, stavke ali drugih okoliščin, ki jih ni sam povzročil, nezmožen izpolniti pogodbene obveznosti;

ü  če je izročitev oziroma prevzem blaga otežen ali onemogočen zaradi razlogov na strani kupca;

ü  če se pojavi dvom v kupčevo plačilno sposobnost, pa kupec na zahtevo prodajalca ne plača vnaprej, ali ne da ustreznega zavarovanja plačila.

V primeru, če je prišlo do odstopa od pogodbe, iz razlogov na strani kupca, po tem, ko je prodajalec že popolnoma izpolnil svojo obveznost iz pogodbe, ima prodajalec pravico od kupca alternativno zahtevati:

ü  izpolnitev kupčevih pogodbenih obveznosti skladno z določili pogodbe in temi prodajnimi pogoji, ali

ü  vračilo blaga in povračilo vseh stroškov, ki so prodajalcu nastali v zvezi z izročitvijo blaga kupcu in vračilom blaga prodajalcu, ter odškodnino za škodo, ki je prodajalcu nastala zaradi vračila blaga, v višini pozitivnega pogodbenega interesa.

V primeru, če je prišlo do odstopa od pogodbe iz razlogov na strani kupca, po tem, ko je prodajalec že delno izpolnil svojo obveznost iz pogodbe, ima prodajalec pravico od kupca pravico zahtevati vračilo izročenega (dela) blaga in povračilo vseh stroškov, ki so prodajalcu nastali v zvezi z izročitvijo blaga kupcu in vračilom blaga prodajalcu, ter odškodnino za škodo, ki je prodajalcu nastala zaradi vračila blaga, v višini pozitivnega pogodbenega interesa.

V primeru, če je prišlo do odstopa od pogodbe iz razloga, opisanega v tč. 9.1., po tem ko je kupec že plačal del ali celotno kupnino, je prodajalec prejeti del kupnine oziroma kupnino dolžan kupcu vrniti v roku 15 dni od odstopa od pogodbe brezobrestno, v primeru zamude pa z zakonskimi zamudnimi obrestmi.

Odstop od pogodbe s strani kupca ali prodajalca ne more povzročiti nobenih drugih pravnih posledic, razen tistih, ki so določene v zgornjih točkah.

Izključitev prodajalčeve odgovornosti

Izključena je prodajalčeva odgovornost za vse premoženjske škode (zlasti za, ne pa omejeno na: navadno škodo, izgubljeni dobiček, premoženjsko škodo zaradi kršitve/izgube poslovnega ugleda, premoženjsko škodo zaradi zmanjšanja/izgube posla, škodo zaradi zaupanja, refleksno škodo), ki nastanejo kupcu zaradi prodajalčeve kršitve pogodbenih določil (vključno s stvarnimi in pravnimi napakami prodanega blaga), ali zaradi prodajalčeve zamude ali zaradi kakršnega drugačnega ravnanja prodajalca.

Odstop terjatev

Kupec brez prodajalčevega pisnega dovoljenja ne sme prenesti njegove terjatve do prodajalca na tretje osebe.

 

Splošni pogoji in uporaba spletne trgovine

Splošni pogoji so sestavljeni v skladu z Zakonom o varstvu potrošnikov (ZVPot-UPB2).

Ob registraciji v sistem 123avtodeli.si obiskovalec pridobi uporabniško ime, ki je enako naslovu njegove elektronske pošte ter geslo. Uporabniško ime in geslo uporabnika nedvoumno določata in povezujeta z vnesenimi podatki. Obiskovalec, ki bo vnesel kakršnekoli podatke, je obvezan vnašati samo točne in resnične podatke, informacije, gradiva, itd. Netočne in neresnične podatke bomo obravnavali kot zlorabo in jo predali ustrezni pravni službi. Podatke, pridobljene preko spletnih obrazcev, in pri naročanju bomo uporabili le v namene poslovanja podjetja 123 avtodeli d.o.o. Z registracijo obiskovalec postane uporabnik in pridobi pravico do nakupa.

Splošni pogoji poslovanja obravnavajo delovanje 123avtodeli.si, pravice uporabnika ter poslovni odnos med trgovino in kupcem.

Izdelki in cene

V spletni trgovini 123avtodeli.si vam ponujamo vso svojo aktualno ponudbo. Vse navedene cene ob izdelkih so v EUR in vsebujejo DDV ter veljajo v trenutku oddaje naročila in nimajo vnaprej določene veljavnosti. Kljub izjemnim naporom, da bi zagotovili najbolj pravočasne in točne podatke, se lahko zgodi, da je podatek o ceni napačen. V tem primeru ali v primeru, da se cena artikla spremeni med obdelavo naročila, bo 123avtodeli.si kupcu omogočil odstop od nakupa.

Naročilo, postopek nakupa in plačilo

Izdelke lahko naročite preko spletne trgovine 123avtodeli.si, preko elektronskega sporočila (e-pošte) na naslov: prodaja@123avtodeli.si in preko telefona. 


Nakupovanje preko spletne trgovine je možno s predhodno registracijo v naš sistem, s tem pa se lahko začne postopek nakupovanja. Izbran izdelek se vstavi v košarico s pritiskom na gumb "V košarico", ki je ob vsakem izdelku.

Pri ogledu izdelka se nahaja tudi rubrika zaloga. Zaloga je lahko označena z zeleno kljukico ali rdečim križcem, vendar je označba zaloge zgolj informativna in lahko pride tudi do odstopanja.

Zaloga z zeleno kljukico označuje, da je izdelek po navedeni ceni na zalogi pri nas ali našem glavnem dobavitelju. Če pa je zaloga označena z rdečim križcem, pomeni, da izdelek po tej ceni trenutno ni na zalogi, je pa dobavljiv po drugačni ceni od navedene – ta je lahko višja ali nižja. V tem primeru pošljete povpraševanje na e-pošto na naslov: prodaja@123avtodeli.si ali pa pokličete na telefon podjetja.  

Ko je izbor izdelkov zaključen in uporabnik želi izbrano naročiti, to stori s klikom na gumb "Košarica" in nato "Na blagajno", kjer se prikaže seznam vseh izdelkov, ki so bili dodani v košarico ter bodo naročeni. Prikazana je cena posameznega izbranega izdelka, višina celotnega naročila in DDV. Naslednji korak je izbira načina prevzema (izdelke je mogoče prevzeti v naši poslovalnici osebno ali po pošti preko naših pogodbene dostavne službe). Strinjati se je potrebno s "Pogoji poslovanja«, ki se nahajajo pod rubriko "Način dostave". Sledi še zadnji korak, to je izbira "Načina plačila", ki je lahko naslednji:

1.   plačilo po povzetju - izdelke plačate ob prevzemu (prevzem je možen v naši poslovalnici v Mariboru ali dostava na želen naslov z dostavno službo);

2.   plačilo z bančnim nakazilom (po predračunu), s katerim pridobite dodatni popust v višini 3 %;

Naročilo nato zaključite v naslednjem koraku s klikom na "Potrjujem naročilo". Zdaj je naročilo oddano in sledi pregled naročila, preverjanje same izdobave ter časa izdobave, kar traja 1 DELOVNI dan (dnevi, kot so sobote in nedelje/prazniki, so izvzeti). V primeru, da pride do zamika časa izdobave izbranega artikla (1-3 delavnih dni), vas bomo kontaktirali na Vaš e-mail ali, če bo to mogoče, preko telefona.

Preklic naročenih izdelkov

Vsak uporabnik spletne trgovine 123avtodeli.si lahko oddano naročilo prekliče v roku 1 ure od časa naročila preko e-naslova oziroma telefona. 

Dobava in dostava izdelkov

Rok dobave je načeloma v 1-3 delavnih dni razen, če je to naknadno bilo dorečeno drugače. Ko so izdelki v poslovalnici, o tem obvestimo uporabnika-naročnika. Če je bila ob naročilu izbrana dostava z dostavno službo, je rok za dostavo izdelkov lahko dodaten 1 delaven dan. Izdelke kupec prejme ustrezno zapakirane s priloženim računom ter garancijskim listom oziroma morebitnimi navodili.

Reklamacije

V primeru, da je kupec prejel paket, poškodovan med transportom, le tega mora takoj reklamirati pri dostavljavcu in nas obvestite na e-poštni naslov prodaja@123avtodeli.si. Če ima prejeti izdelek napako ali ste prejeli napačni izdelek, na lastne stroške pošljete izdelek v roku 14 dni na naslov prodajalca. Če prodajalec ugotovi, da je reklamacija upravičena, bo izdelek zamenjal ter ga na svoj strošek poslal kupcu. Če pa ugotovi, da je do napake na izdelku prišlo zaradi nepravilnega ravnanja kupca, bo prodajalec izdelek poslal nazaj kupcu na njegov račun.

Vračilo izdelka

Kupec ima pravico naročen izdelek vrniti, vendar mora to storiti v roku 14. dni od dneva prevzema. Izdelek mora biti nepoškodovan ter v originalni nepoškodovani embalaži. Vsi montirani, ličani oziroma kakorkoli uporabljeni izdelki bodo zavrnjeni oziroma vračilo le teh ne bo možno. Ustreznost izdelkov je treba pred obdelavo in montažo preveriti. Edini strošek v breme kupca je strošek vračila izdelkov. Pošiljk z odkupnino ne sprejemamo! 

Vračilo kupnine

Če kupec od naročenih izdelkov odstopi in če je bilo to skladno s pogoji za odstop, se kupnina vrne na kupčev TRR najkasneje v roku 15 dni od sprejema vrnjenih izdelkov. 

Pravno varstvo

Za ostale pogoje, ki niso navedeni v splošnih pogojih poslovanja, veljajo določila po veljavni ustrezni zakonodaji.

Varstvo osebnih podatkov

Osebni podatki naših uporabnikov so tajni. Na strani 123avtodeli.si delamo v skladu z zakonom o varstvu osebnih podatkov. 
Za potrebe poslovanja 123avtodeli.si oziroma 123 avtodeli d.o.o. zbira naslednje uporabnikove podatke:

- Ime in priimek
- Naslov za dostavo izdelkov/računa
- E-poštni naslov, ki velja kot uporabniško ime
- Telefonsko številko
- Geslo v kodirani obliki.